Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu
Thiết bị chuyển mạch chuẩn công nghiệp của ORing đạt được chứng nhận ISO 14067 Carboon Footprint

 

 

Đi đầu trong quá trình cung cấp giải pháp Ethernet công nghiệp – Oring chính thức tuyên bố lượng carbon thải ra từ các dòng chuyển mạch Ethernet công nghiệp IGPS-9084GP-LA của họ đã được xác nhận tuân thủ ISO 14067. Kết quả này thể hiện cam kết của ORing trong việc đạt được sự bền vững về yếu tố môi trường và ghi nhận những nổ lực cũng như đóng góp của họ tới việc giảm thiểu lượng carbon.

 

ISO 14067 là một tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế để hỗ trợ các tổ chức đánh giá lượng khí thải carbon trong sản phẩm của họ. Bằng cách đo lượng khí thải nhà kính trong suốt vòng đời của sản phẩm, các tổ chức có thể hiểu được tác động từ sản phẩm của họ đối với biến đổi khí hậu và thực hiện các phương án giải lượng khí thải carbon. Dòng sản phẩm được ORing lựa chọn là IGPS-9084GP-LA, bộ chuyển mạch Ethernet được quản lý có kết nối Gigabit và PoE. Đánh giá được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, bao gồm toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ việc nhập nguyên liệu thô cho đến quá trình sản xuất, phân phối và bán hàng. Ngoài việc tuân thủ các hướng dẫn của Cục Quản lý Bảo vệ Môi trường và ISO 14067:2018, ORing còn xem xét các thông số kỹ thuật liên quan đến Đạo luật về các dòng sản phẩm (EPD-PCR) cho các trạm nhỏ lẻ.

 

Phạm vi đánh giá bao gồm lượng khí thải nhà kính ở các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như quá trình thu mua nguyên liệu thô, quy trình sản xuất, quản lý chất thải trong quá trình sản xuất và quá trình phân phối sản phẩm. Khí thải bao gồm các loại khí như carbon dioxide, metan và oxit nitơ. Trong quá trình thu mua nguyên liệu thô, sẽ đánh giá bao gồm việc nhập, vận chuyển nguyên liệu thô, vật tư tiêu hao. Trong quá trính sản xuất, cần cung cấp số liệu thống kê chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải từ quá các quá trình xử lý. Hơn nữa, việc vận chuyển và phân phối sản phẩm từ nhà máy đến địa điểm của khách hàng cũng được đưa vào tính toán và đánh giá lượng khí thải carbon. Trong suốt quá trình đánh giá lượng khí thải carbon, ORing đã sử dụng cách tiếp cận đa tiêu chí xem xét độ tin cậy, tính đầy đủ, tương quan thời gian, tương quan địa lý và tương quan công nghệ, đảm bảo tính nghiêm ngặt và chuyên nghiệp của đánh giá.

 

Kết quả đánh giá cho thấy IGPS-9084GP-LA đã đạt mang lại các thông số đánh giá mang tính tổng thể về lượng khí thải, cho thấy tác động đến môi trường của sản phẩm trong quá trình sản xuất, phân phối đã trải qua quá trình đánh giá và quản lý một cách toàn diện. Việc xác minh này không chỉ đảm bảo cho khách hàng về sự an toàn khi sử dụng các sản phẩm của ORing mà còn cung cấp cơ sở quan trọng để ORing liên tục nâng cao quy trình sản xuất và giảm lượng khí thải carbon. Tuyên bố về lượng khí thải carbon của ORing đã được xác minh bởi tổ chức chứng nhận Arno International, xác nhận rằng ORing đã tiến hành đánh giá, gửi báo cáo và trình bày dữ liệu về khí thải nhà kính cũng như thông tin liên quan một cách công bằng theo tiêu chí xác minh của thỏa thuận. Dữ liệu xác minh ở mức độ đo lường và tính toán hợp lý và kết quả xác minh không phát hiện thấy vi phạm những hạn chế đáng kể. Dữ liệu kiểm toán ở mức đảm bảo hợp lý.

 

Giám đốc điều hành ORing Angus Shih cho biết: “Việc xác minh này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ORing. Bằng cách vượt qua thành công ISO 14067 Carbon Footprint, thể hiện vị thế dẫn đầu của mình trong công nghệ giảm lượng carbon và quyết tâm cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường cho khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình để tích cực giảm lượng khí thải nhà kính toàn cầu nhằm ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu."

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top