RF Accessories

RF Accessories

RF Accessories

RF Accessories | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

RF Accessories ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp RF Accessories chính hãng
Menu

Model/Series
Description

High-power RF Surge Protector, 0~6GHz, N Female to N Male connector

High-power RF Surge Protector, 0~6GHz, N Female to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, RP-SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, , N Female to RP-MA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 0.5m, N Female to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 5m, N Female to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 5m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, RP-SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Male to RP-SMA Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

RP-SMA Female magnetic antenna Base with cable length 1.5m and RP-SMA Male connector

RP-SMA Female magnetic antenna Base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 1.5m and RP-SMA Male connector

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top