Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

RF Adapter , SMA Male to N type Male connector

RF Right Angle Adapter, SMA Female to SMA Male connector

RF Adapter, RP SMA Female to SMA Male connector

RF Right Angle Adapter, RP-SMA Female to RP-SMA Male connector

RF Adapter, SMA Male to N Female connector

RF Adapter, RP-SMA Male to N Female connector

RF Adapter , SMA Male to N type Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

RP-SMA Female magnetic antenna Base with cable length 1.5m and RP-SMA Male connector

RP-SMA Female magnetic antenna Base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 10m and RP-SMA Male connector

N Female magnetic antenna base with cable length 1.5m and RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, RP-SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, , N Female to RP-MA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 0.5m, N Female to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 5m, N Female to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Male to N Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 5m, N Male to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 10m, RP-SMA Female to RP-SMA Male connector

Low loss RF Cable, Cable length 1.5m, SMA Male to RP-SMA Male connector

High-power RF Surge Protector, 0~6GHz, N Female to N Male connector

High-power RF Surge Protector, 0~6GHz, N Female to N Male connector

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top