ORing dược trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2

ORing dược trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2

ORing dược trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2

ORing dược trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2

ORing dược trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2
Là nhà cung cấp giải pháp mạng công nghiệp hàng đầu, ORing Industrial Networking thông báo họ đã được trao chứng chỉ IEC 62443-4-1 liên quan đến các tiêu chuẩn an ninh mạng sau một loạt thử nghiệm và đánh giá do Bureau Veritas thực hiện. Chứng chỉ IEC 62443-4-1, do tổ chức chứng nhận IECEE cấp, xác nhận sự phát triển sản phẩm an toàn và đảm bảo chất lượng của ORing.
Menu
ORing được trao Chứng chỉ IEC 62443-4-1 và vượt qua thử nghiệm VOC IEC 62443-4-2

Là nhà cung cấp giải pháp mạng công nghiệp hàng đầu, ORing Industrial Networking thông báo họ đã được trao chứng chỉ IEC 62443-4-1 liên quan đến các tiêu chuẩn an ninh mạng sau một loạt thử nghiệm và đánh giá do Bureau Veritas thực hiện. Chứng chỉ IEC 62443-4-1, do tổ chức chứng nhận IECEE cấp, xác nhận sự phát triển sản phẩm an toàn và đảm bảo chất lượng của ORing.

 

Ngày càng có nhiều thiết bị tiên tiến và phạm vi phủ sóng mạng rộng hơn đã mở rộng các hoạt động tấn công mạng có tổ chức, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về các biện pháp an ninh mạng hiệu quả hơn trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Do IACS (Hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp) trong cơ sở hạ tầng năng lượng dễ bị tấn công bởi các sự cố an ninh mạng và liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, việc xây dựng an ninh mạng sớm hơn trong quá trình thiết kế sẽ làm cho toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm hiệu quả hơn. Do đó, họ tiêu chuẩn IEC 62443 được xây dựng có mục đích giải quyết các vấn đề bảo mật duy nhất đối với IACS.Trong số đó, IEC 62443-4-1 xác định vòng đời phát triển an toàn và IEC 62443-4-2 xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc linh kiện. Lưu ý đến tính bảo mật của từng thiết kế, ORing đã được nỗ lực để đạt được khả năng quản lý vòng đời bảo mật và quản lý việc giải quyết các lỗ hỏng bảo mật trong quá trình thiết kế sản phẩm. Chứng chỉ IEC 62443-4-1 công nhận khả năng của ORing trong việc xác định và phản hồi các vi phạm bảo mật trong quá trình làm việc với khách hàng để giảm rủi ro bảo mật, cho thấy nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp.

 

Angus Shih, Giám đốc điều hành của ORing cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được sự công nhận của công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ đánh giá và chứng nhận. Chứng chỉ này là yêu cầu quan trọng đối với khách hàng, đặc biệt là các nhà tích hợp hệ thống khi lựa chọn nhà cung cấp hệ thống điều khiển và tự động hóa công nghiệp. Nó cho thấy quy trình quản lý vòng đời và phát triển sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp, mọi thứ từ lập kế hoạch sản phẩm, thiết kế, triển khai, kiểm tra xác nhận đến sản xuất hàng loạt đều được thực hiện theo đặc điểm kỹ thuật của IEC 62443-4-1. ”

 

ORing đang nỗ lực để đạt được chứng chỉ IEC 62443-4-2 cho các sản phẩm của mình. Hiện tại, bộ chuyển mạch Ethernet công nghiệp 9000-series của ORing đã vượt qua bài kiểm tra VOC được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Viện Công nghiệp Thông tin Đài Loan, là một phòng thí nghiệm của bên thứ ba được chứng nhận bởi BV. Thử nghiệm VOC xác nhận các thiết bị chuyển mạch Ethernet công nghiệp 9000-series của ORing đã sẵn sàng theo tiêu chuẩn IEC 62443-4-2 và được trang bị các công nghệ bảo mật mạnh mẽ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn bảo mật.

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top