Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Industrial Serial Products
Model/Series
Description

8 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

8 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

16 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

16 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

Model/Series
Description

Industrial 4-port slim type secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232 and 1x10/100Base-T(X), DB62 connector, US adapter

Industrial 4-port slim type secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232 and 1x10/100Base-T(X), DB62 connector

Industrial 8-port slim type secure serial to Ethernet device server with 8xRS-232 and 1x10/100Base-T(X), DB62 connector, US adapter

Industrial 8-port slim type secure serial to Ethernet device server with 8xRS-232 and 1x10/100Base-T(X), DB62 connector

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-422/485(2KV isolation) and 2x10/100/1000Base-T(X), 1-port PoE P.D.

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-422/485(2KV isolation) and 2x10/100/1000Base-T(X), 1-port PoE P.D.

Industrial secure serial port to Ethernet device, 1xRS-232/422/485 to 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base Fiber

Industrial secure serial port to Ethernet device, 1xRS-232/422/485 to 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base Fiber

Industrial secure serial port to Ethernet device, 1xRS-232/422/485 to 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base Fiber

Industrial secure serial port to Ethernet device, 1xRS-232/422/485 to 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base Fiber

Industrial secure serial port to Ethernet device, 1xRS-232/422/485 to 1x10/100Base-T(X) and 1x100Base Fiber

Industrial 1 secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 1 secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 2 secure serial port to Ethernet device server with 2xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 2 secure serial port to Ethernet device server with 2xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 4 secure serial port to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 4 secure serial port to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100/1000Base-T(X)

Model/Series
Description

1 x RS232/422/485 secure serial port, 2 x 10/100Base-T(X) Ethernet copper ports and 1 x wireless supports IEEE 802.11 b/g/n

1 x RS232/422/485 secure serial port, 2 x 10/100Base-T(X) Ethernet copper ports and 1 x wireless supports IEEE 802.11 b/g/n

Model/Series
Description

USB port to 1 x RS422/485 serial port with 3KV isolation media converter

USB port to 1 x RS422/485 serial port with 3KV isolation media converter

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter

USB port to 1 x RS232/422/485 serial port with 3KV isolation media converter

USB port to 1 x RS232/422/485 serial port with 3KV isolation media converter

USB port to 4 x RS232 serial ports media converter

USB port to 4 x RS232 serial ports media converter

USB port to 8 x RS232 serial ports media converter

USB port to 8 x RS232 serial ports media converter

Model/Series
Description

1 x RS232 to 1 422/485 serial converter

1 x RS232 to 1 422/485 serial converter

1 x RS232 to 1 422/485 serial converter

1 x RS422/485 to 1 422/485 with 3KV isolation serial converter ( RS422/485 Repeater )

1 x RS422/485 to 1 422/485 with 3KV isolation serial converter ( RS422/485 Repeater )

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top