Industrial Serial Products

Industrial serial products, truyền thông nối tiếp công nghiệp, giao tiếp công nghiệp, giao tiếp nối tiếp công nghiệp

Industrial Serial Products ,61850, IEC61850, Thiết bị truyền thông công nghiệp,

Thiết bị truyền thông công nghiệp | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Industrial Serial Products ,61850, IEC61850, Thiết bị truyền thông công nghiệp, Industrial serial products, truyền thông nối tiếp, giao tiếp công nghiệp, giao tiếp nối tiếp
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Industrial Serial Products/Thiết bị truyền thông công nghiệp chính hãng
Menu

Industrial Serial Products
Model/Series
Description

16 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

16 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

(Bộ chuyển đổi với 16 cổng RS232/422/485, 4 cổng đồng Ethernet 10/100/1000Base-T(X) và 2 cổng quang 100/1000Base-X, đầu cắm SFP, bảo mật / Terminal Server)

8 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

8 x RS232/422/485 secure serial ports, 4 x 10/100/1000Base-T(X) Ethernet copper ports and 2x100/1000Base-X SFP socket

(Bộ chuyển đổi với 8 cổng RS232/422/485, 4 cổng đồng Ethernet 10/100/1000Base-T(X) và 2 cổng quang 100/1000Base-X, đầu cắm SFP, bảo mật / Terminal Server)

Model/Series
Description

Industrial 1 secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

(1xRS232/422/485 Serial sang 2x10/100Base-T(X) Ethernet, bảo mật / Terminal server, chuẩn công nghiệp)

Industrial 2 secure serial port to Ethernet device server with 2xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 2 secure serial port to Ethernet device server with 2xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

(2xRS232/422/485 Serial sang 2x10/100Base-T(X) Ethernet, bảo mật / Terminal server, chuẩn công nghiệp)

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 4-port secure serial to Ethernet device server with 4xRS-232/422/485 and 2x10/100/1000Base-T(X)

(4xRS232/422/485 Serial sang 2x10/100Base-T(X) Ethernet, bảo mật / Terminal server, chuẩn công nghiệp)

Model/Series
Description

Industrial 1 secure serial RS232/422/485 port to IEEE 802.11 b/g/n wireless device server

Industrial 1 secure serial port to IEEE 802.11 b/g/n wireless device server

(Bộ chuyển đổi 1 cổng Serial RS-232/422/485 chuẩn công nghiệp sang 802.11 b/g/n WLAN / Wifi, hỗ trợ PoE P.D)

 

 

Model/Series
Description

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter, Multimode

(Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 sang cáp quang Multimode, chuẩn công nghiệp)

Industrial 1-port RS-232/422/485 to Fiber serial media converter, Singlemode

(Bộ chuyển đổi 1 cổng RS-232/422/485 sang cáp quang Singlemode, chuẩn công nghiệp)

1 x RS232 to 1 422/485 serial converter

1 x RS232 to 1x RS422/485 serial converter

(Bộ chuyển đổi RS232 sang RS422/485 cách ly quang)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top