EN50155 Ethernet Switch

EN50155 Ethernet Switch

EN50155 Ethernet Switch

EN50155 Ethernet Switch | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

EN50155 Ethernet Switch ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp EN50155 Ethernet Switch chính hãng
Menu

Model/Series
Description

EN50155 5-port lite-managed Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X), M12 connector

EN50155 5-port lite-managed Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X), M12 connector

(Bộ chuyển mạch Ethernet lite-managed EN50155 5 cổng với 5x10/100Base-T(X), đầu nối M12)

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

(Bộ chuyển mạch EN50155 Ethernet 8 cổng với 8x10/100Base-T(X),bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12, có quản lý)

EN50155 16-port managed Ethernet switch with12x10/100Base-T(X) and 4x10/100/1000Base-T(X), X-coded M12 connector and 2xbypass included, 24VDC power inputs, IP-54 grade

EN50155 16-port managed Ethernet switch with12x10/100Base-T(X) and 4x10/100/1000Base-T(X), X-coded M12 connector and 2xbypass included, 24VDC power inputs, IP-54 grade

(Bộ chuyển mạch EN50155 Ethernet 16 cổng với 12x10/100Base-T(X) và 4x10/100/1000Base-T(X) bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12 X-coded, nguồn vào 24VDC, chuẩn IP-54, có quản lý)

EN50155 12-port managed router switch with 12x10/100/1000Base-T(X) ports, X-coding M12 connector and 2xbypass included, wide-range power input

EN50155 12-port managed router switch with 12x10/100/1000Base-T(X) ports, X-coding M12 connector and 2xbypass included, wide-range power input

(Bộ chuyển mạch định tuyến EN50155 12 cổng với 12x10/100/1000Base-T(X) bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12 X-coding, nguồn vào dải điện áp rộng, có quản lý)

EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit Ethernet 12 cổng với 12x10/100/1000Base-T(X) bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12, có quản lý)

EN50155 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 20x10/100/1000Base-T(X), A-coded M12 connector and 2xbypass included

EN50155 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 20x10/100/1000Base-T(X), A-coded M12 connector and 2xbypass included

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit Ethernet 20 cổng với 20x10/100/1000Base-T(X) bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12 A-coded, có quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector and 2xbypass included, 110VDC power input

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector, 110VDC power input

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit PoE Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., đầu nối M12, nguồn vào 110VDC, không quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., M12 connector and 2xbypass included, 110VDC power input

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit PoE Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X) P.S.E., bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12,nguồn vào 110VDC, không quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigaabit Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X), đầu nối M12, không quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X), bao gồm 2xcổng bypass, đầu nối M12, không quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included, 110VDC power input

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector, 110VDC power input

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X), đầu nối M12, nguồn vào 110VDC, không quản lý)

EN50155 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/500/1000Base-T(X), M12 connector and 2xbypass included, 110VDC power input

(Bộ chuyển mạch EN50155 Gigabit Ethernet 8 cổng với 8x10/100/500/1000Base-T(X), bao gồm 2x cổng bypass, đầu nối M12, nguồn vào 110VDC, không quản lý)

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 24VDC output, M12 connector

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 12VDC output, M12 connector

(Bộ chia EN50155 Gigabit High Power PoE chuẩn công nghiệp 1 cổng, tuân theo tiêu chuẩn IEEE802.3at, nguồn ra 12VDC, đầu nối M12)

EN50155 Industrial 1-port Gigabit High Power PoE Splitter, IEEE802.3at standard compliant, 24VDC output, M12 connector

(Bộ chia EN50155 Gigabit High Power PoE chuẩn công nghiệp 1 cổng, tuân theo tiêu chuẩn IEEE802.3at, nguồn ra 24VDC, đầu nối M12)

EN50155 5-port unmanaged Ethernet switch with 5x10/100/500Base-T(X), M12 connector

EN50155 5-port unmanaged Ethernet switch with 5x10/100/500Base-T(X), M12 connector

(Bộ chuyển mạch EN50155 Ethernet 5 cổng với 5x10/100/500Base-T(X), đầu nối M12, không quản lý)

EN50155 Unmanaged Ethernet Switch with 8x 10/100/500Base-T(X), M12 connector, 24VDC

EN50155 Unmanaged Ethernet Switch with 8x 10/100/500Base-T(X), M12 connector, 24VDC

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top