Industrial Media Converter

Bộ chuyển đổi quang điện, thiết bị chuyển đổi quang điện, fiber media converter

Industrial Media Converter

Bộ chuyển đối quang điện

Bộ chuyển đổi quang điện, Industrial Media Converter, thiết bị chuyển đổi quang điện, fiber media converter
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Industrial Media Converter chính hãng
Menu

Industrial Media Converter
Model/Series
Description

Industrial rack-mount Ethernet to fiber media converter Chassis with 18 slots

Industrial rack-mount Ethernet to fiber media converter Chassis with 18 slots

(Bộ chuyển đổi quang điện rack-mount Ethernet sang quang chuẩn công nghiệp với 18 khe)

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) to 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) to 1x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển đổi quang điện rack-mount Ethernet sang quang với 1x100/1000Base-T(X) sang 1x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng card)

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX

(Bộ chuyển đổi quang điện rack-mount Ethernet sang quang chuẩn công nghiệp với 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, dạng card)

Industrial Rack mount card type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, Single-mode

(Bộ chuyển đổi quang điện chuẩn công nghiệp dạng Card, 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, Single-mode)

130Watts single output industrial chassis power supply

130Watts single output industrial chassis power supply

(Bộ nguồn khung gầm chuẩn công nghiệp đầu ra đơn 130W)

Model/Series
Description

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter, Multi-mode

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp, dạng Slim, Multi-mode)

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter, Single-mode

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp, dạng Slim, Single-mode)

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter

Industrial Slim Type Gigabit Ethernet media converter, SFP socket

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp, dạng Slim, đầu cắm SFP)

 

Industrial mini type Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial mini type Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1x100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp với 1x100/1000Base-T(X) và 1x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng mini)

Industrial mini type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX

Industrial mini type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, Multi-mode

(Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet chuẩn công nghiệp với 2x10/100Base-T(X) và 1x100Base-FX, Multi-mode)

Industrial mini type Ethernet to fiber media converter with 2x10/100Base-T(X) and 1x100Base-FX, Single-mode

(Bộ chuyển đổi quang điện Ethernet chuẩn công nghiệp với 2x10/100Base-T(X) và 1x100Base-FX, Single-mode)

Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1G/10GBase-T and 1x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial Gigabit Ethernet to fiber media converter with 1G/10GBase-T and 1x1G/10GBase-X, SFP+ socket

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp với 1G/10GBase-T và 1x1G/10GBase-X, đầu cắm SFP+)

Model/Series
Description

Industrial Gigabit High power PoE Ethernet to fiber media converter with 1x10/100/1000Base-T(X) bt P.S.E. and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Gigabit High power PoE Ethernet to fiber media converter with 1x10/100/1000Base-T(X) bt P.S.E. and 1x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit High power PoE Ethernet chuẩn công nghiệp với 1x10/100/1000Base-T(X) bt P.S.E. và 1x100/1000Base-X, đầu cắm SFP )

Model/Series
Description

Industrial mini type extended media converter with 1x100Base-TX to 1xEthernet extender

Industrial mini type extended media converter with 1x100Base-TX to 1xEthernet extender, RJ45 socket

(Bộ mở rộng quang điện chuẩn công nghiệp với 1x100Base-TX sang 1x đầu mở rộng Ethernet, đầu cắm RJ45, dạng mini)

Industrial mini type extended media converter with 1x100Base-TX to 1xEthernet extender, Terminal block socket

(Bộ mở rộng quang điện chuẩn công nghiệp với 1x100Base-TX sang 1x đầu mở rộng Ethernet, đầu cắm Terminal, dạng mini)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top