PoE Switches

PoE Switches

PoE Switches

PoE Switches | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

PoE Switches ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp PoE Switches chính hãng
Menu

Model/Series
Description

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs, Isolation version

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs

Industrial 6-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 2x100/1000Base-X, SFP socket, 24VDC power inputs

Industrial 6-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 2x100/1000Base-X, SFP socket, 24VDC power inputs

Industrial 8-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial Slim 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

Industrial 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) 60Watts P.S.E. ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial 14-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 14-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 14-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Layer-3 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Layer-3 12-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 1-port Gigabit High Power PoE++ Injector

Industrial 1-port Gigabit High Power PoE++ Injector, 9 to 57VDC

Industrial 1-port Gigabit High Power PoE++ Injector

Industrial 2-port Gigabit High Power Plus PoE++ Injector

Industrial 2-port Gigabit High Power Plus PoE++ Injector

Industrial 2-port Gigabit High Power Plus PoE++ Injector

Industrial 6-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, 24VDC power input

Industrial 6-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, multi-mode, 2Km/1310nm, SC connector

Industrial 6-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, single-mode, 30Km/1310nm, SC connector

Industrial 6-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, 24VDC power input

Industrial 6-port unmanaged PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, 24VDC power input

Industrial 8-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E., 24VDC power input

Industrial 8-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E.

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, SFP socket

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x100Base-FX, SFP socket

Industrial 6-port lite-managed PoE Ethernet switch with 4x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2x10/100Base-T(X)

Industrial 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2xGigabit combo ports, SFP socket, 24V power inputs

Industrial 2-port Gigabit High Power PoE++ Extender

Industrial 2-port Gigabit High Power PoE++ Extender

Industrial 12-port rack mount managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x100/1000Base-X, SFP socket, power supply included

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, power supply included

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, power supply included

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, low watts power supply included, EU power cord

Industrial 1-port Gigabit PoE Splitter, 60Watts Output

Industrial 1-port Gigabit PoE++ Splitter, 60Watts/24VDC Output

Industrial 1-port Gigabit PoE Splitter, 60Watts Output

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top