Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

Industrial 26-port rack mount unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP socket

Industrial 26-port rack mount unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP socket.........

Industrial 8-port Gigabit Ethernet switch module with 8x10/100/1000Base-T(X) ports

Industrial 2-port 10G SFP+ module with 2x10GBase-X, SFP+ socket

Industrial 4-port fiber module with 4x100Base-FX SC Fiber ports

Industrial 4-port fiber module with 4x100Base-FX ST Fiber ports

Industrial 4-port Gigabit fiber module with 4x1000BaseFX SC Fiber ports

Industrial 4-port Gigabit fiber module with 4x1000Base-FX SC Fiber ports

Industrial 4-port Gigabit fiber module with 4x1000Base-FX ST Fiber ports

Industrial 4-port Gigabit fiber module with 4x1000Base-FX ST Fiber ports

Industrial 4-port 10G SFP+ module with 4x10GBase-X SFP+ ports

Industrial 4-port Gigabit fiber module with 4x1GBase-X SFP ports

Industrial 8-port Gigabit fiber module with 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 4-port Gigabit Ethernet switch module with 4x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

Industrial 6-port Gigabit Ethernet switch module with 6x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

Industrial 8-port Gigabit Ethernet switch module with 8x10/100/1000Base-T(X) ports

Industrial 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xgigabit combo, SFP socket

Industrial 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xgigabit combo, SFP socket

Industrial 12-port rack mount managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x100/1000Base-X, SFP socket, power supply included

Industrial 12-port rack mount managed Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x100/1000Base-X, SFP socket, power supply included

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 2xGigabit combo P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X), 2xGigabit combo and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X), 2xGigabit combo and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 26-port managed Gigabit Ethernet switch with 22x10/100/1000Base-T(X), 2xGigabit combo and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 28-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 28-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 28-port rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, high-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, US power cord

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16x100Base-FX and 1 switch module slot, low-voltage power inputs

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, power supply included

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, power supply included

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit PoE Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket, low watts power supply included, US power cord

Industrial Layer-3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots

Industrial Layer-3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots

Industrial Layer-3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots

Industrial advanced Layer 3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 3x8-ports slots, low-voltage power input

Industrial 8-port Gigabit fiber module with 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 8-port Gigabit Ethernet switch module with 4x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 8-port Gigabit Ethernet switch module with 8x10/100/1000Base-T(X) ports

Industrial advanced Layer 3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 3x8-ports slots, high-voltage power input, US power cord

Industrial advanced Layer 3 IEC 61850-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 3x8-ports slots, low-voltage power input

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial Layer-3 28-port managed Gigabit Ethernet switch with 24x10/100/1000Base-T(X) and 4x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial Layer-3 modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4x 1G/10GBase-X, SFP+ socket, and 6x 8-port slots, high-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, EU power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, JP power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, JP power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, US power cord

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top