Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Sản phẩm - products
ORing cung cấp đa dạng về chủng loại sản phẩm và giải pháp mạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau và giải quyết các tình huống sử dụng kịch bản công nghiệp khác nhau. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ Industrial Ethernet switches đến Media converters, Device servers, Wireless access points, Cellular VPN routers, tiện ích quản lý mạng và các sản phẩm IIoT. Chúng tôi cũng cung cấp các thị trường dọc với hiệu quả chi phí cao và trải nghiệm mua sắm một cửa thông qua các giải pháp toàn diện. Với thiết kế đạt chuẩn công nghiệp, tất cả các sản phẩm của chúng tôi được chứng minh có thể chịu được các điều kiện khắc nghiệt khác nhau và có thể đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và bảo mật mạng cao. Sản phẩm của chúng tôi có cấu hình khác nhau để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Ví dụ: bạn có thể chọn theo tốc độ mạng (Gigabit, fast, v.v.), tùy chọn lắp (giá treo, DIN-rail, giá treo tường, cũng như các kiểu lắp đặt đặc biệt khác), các loại đường dẫn dữ liệu (Ethernet thông thường , Ethernet chống nước, PoE, mạng LAN không dây, USB, v.v.), các ứng dụng dành riêng cho ngành đặc biệt(như được hiển thị bên dưới) và nhiều ứng dụng khác.
ORing provides a wide variety of networking products and solutions to meet different needs and address various industrial usage scenarios. Our products range from industrial Ethernet switches to media converters, device servers, wireless access points, cellular VPN routers, network management utility, and IIoT products. We also provide vertical markets with high cost efficiency and one-stop shopping experience through comprehensive solutions. With industrial-grade design, all of our products are proven to withstand various harsh conditions and can meet requirements for high network reliability and security. Our products come in different configuration to cater for individual needs. For example, you can choose by network speed (Gigabit, fast, etc.), mounting options (rack-mount, DIN-rail, wall-mount, as well as other special-installation types), types of data paths (regular Ethernet, weatherproof Ethernet, PoE, wireless LAN, USB, etc.), industry-specific applications (as shown below), and many more.
 
 

cong_ty_hoang_van

 

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top