Layer 2 Managed Switches

Bộ chuyển mạch công nghiệp layer 2 có quản lý

Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Industrial Ethernet Switch, switch công nghiệp, industrial switch, Switch POE công nghiệp, Switch chuyển mạch Ethernet, Gigabit Ethernet switch

Bộ chuyển mạch công nghiệp layer 2 có quản lý | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Layer 2 Managed Switches ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850,Thiết bị chuyển mạch công nghiệp, Industrial Ethernet Switch, switch công nghiệp, industrial switch, Switch POE công nghiệp, Switch chuyển mạch Ethernet, Gigabit Ethernet switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Layer 2 Managed Switches chính hãng
Menu

Model/Series
Description

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, multi-mode, 2Km/1310nm, SC connector

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 6x10/100Base-T(X) và 2x100Base-FX, dạng multi, 2Km/1310nm, đầu nối SC, có quản lý)

Industrial 8-port managed Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, single-mode, 30Km/1310nm, SC connector

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 6x10/100Base-T(X) và 2x100Base-FX, dạng single, 30Km/1310nm, đầu nối SC, có quản lý)

 

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 7x10/100Base-T(X) và 3xcổng combo Gigabit, có quản lý)

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

Industrial 8-port Managed Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, có quản lý)

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

EN50155 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch EN50155 Ethernet 10 cổng với 8x10/100Base-T(X) và 2xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x100/1000Base-X SFP

Industrial 10-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x100/1000Base-X SFP

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100Base-T(X) và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP)

Industrial 16-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 16-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 16 cổng với 16x10/100Base-T(X), có quản lý)

Industrial 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 18-port managed Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 18 cổng với 16x10/100Base-T(X) và 2xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP)

Industrial 24-port managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial 24-port managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 24 cổng với 24x10/100Base-T(X))

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 7x10/100Base-T(X) và 3xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 10-port managed Ethernet switch with 7x10/100Base-T(X) and 3xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 7x10/100Base-T(X) và 3xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 5-port managed Gigabit Ethernet switch with 3x10/100/1000Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 5-port managed Gigabit Ethernet switch with 3x10/100/1000Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng với 3x10/100/1000Base-T(X) và 2xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 6-port managed Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) ports and 2x100/1000Base-X, SFP socket, PROFINET version

PROFINET CC-B Ethernet Switch with 4GE and 2G SFP

PROFINET CC-B Ethernet Switch with 8GE PoE and 4G SFP, IEEE 802.3af/at

Industrial Slim 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports, PROFINET Version

PROFINET CC-B Ethernet Switch with 8GE

Industrial 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 4x100/1000Base-X, SFP socket, Generic version

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 12 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 4x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng Slim, có quản lý)

Industrial 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 12 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 4x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

(Bộ chuyển mạch Gigabit Bypass Ethernet chuẩn công nghiệp 12 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 4x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, đầu nối bypass LC, có quản lý)

Industrial 12-port managed Gigabit bypass Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 4x100/1000Base-X, SFP socket, LC connector bypass

(Bộ chuyển mạch Gigabit Bypass Ethernet chuẩn công nghiệp 12 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 4x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, đầu nối bypass LC, có quản lý)

Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuân công nghiệp 14 cổng với 12x10/100/1000Base-T(X) và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 14-port managed Gigabit Ethernet switch with 12x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket, PROFINET Version

PROFINET CC-B Ethernet Switch with 12GE and 2G SFP

Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 24 cổng với 16x10/100/1000Base-T(X) và 8x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 24-port managed Gigabit Ethernet switch with 16x10/100/1000Base-T(X) ports and 8x100/1000Base-X, SFP socket, PROFINET Version

PROFINET CC-B Ethernet Switch with 16GE and 8G SFP

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng với x10/100/1000Base-T(X) và 12x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

Industrial 12-port layer2 managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 2x100/1G/2.5GBase-X+2x1G/10GBase-X, SFP+ socket

(Bộ chuyển mạch layer 2 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 12 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 2x100/1G/2.5GBase-X + 2x1G/10GBase-X, đầu cắm SFP+, có quản lý)

6-10 port Industrial Gigabit Managed Ethernet Switch

6-10 port Industrial Gigabit Managed Ethernet Switch

6-10 port Industrial Gigabit Managed Ethernet Switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 12x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 20-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) ports and 12x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 20 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 12x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2xGigabit combo ports, SFP socket, 24V power inputs

Industrial 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2xGigabit combo ports, SFP socket, 24V power inputs

(Bộ chuyển mạch PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100Base-T(X) P.S.E. và 2x cổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý, nguồn vào 24VDC)

Industrial 10-port managed PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E. and 2xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100Base-T(X) P.S.E. và 2x cổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, US power cord

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, high-voltage power inputs, EU power cord

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 rack-mount Ethernet chuẩn công nghiệp 26 cổng với 24x10/100Base-T(X) và 2xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, nguồn vào điện áp cao, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 26-port rack mount managed Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket, low-voltage power inputs

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 rack-mount Ethernet chuẩn công nghiệp 26 cổng với 24x10/100Base-T(X) và 2xcổng combo Gigabit, đầu cắm SFP, nguồn vào điện áp thấp, có quản lý)

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, JP power cord

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, high-voltage power input, EU power core

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet mô-đun rack-mount với 4 khe, nguồn vào điện áp cao, có quản lý)

Industrial modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 4 slots, low-voltage power input

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet mô-đun rack-mount với 4 khe, nguồn vào điện áp thấp, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, high-voltage power inputs, EU power cord

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 mô-đun rack-mount Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp với 16xcổng combo Gigabit và 1 khe cắm mô-đun, nguồn vào điện áp cao, có quản lý)

Industrial IEC 61850-3 16-port modular rack mount managed Gigabit Ethernet switch with 16xGigabit combo ports and 1 switch module slot, low-voltage power inputs

(Bộ chuyển mạch IEC 61850-3 mô-đun rack-mount Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp với 16xcổng combo Gigabit và 1 khe cắm mô-đun, nguồn vào điện áp thấp, có quản lý)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top