Unmanaged Switches

Unmanaged Switches

Unmanaged Switches

Unmanaged Switches | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Unmanaged Switches ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Unmanaged Switches chính hãng
Menu

Model/Series
Description

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch, Multi-mode

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, dạng Slim, không quản lý, Multi-mode)

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch, Single-mode

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, dạng Slim, không quản lý, Single-mode)

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng, dạng Slim, không quản lý, Multi-mode)

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch, Single-mode

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng, dạng Slim, không quản lý, Single-mode)

Industrial 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 5-port Unmanaged Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, không quản lý)

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch, 5 port

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, dạng Slim, không quản lý)

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch, Multimode

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, không quản lý, Multi-mode)

 

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch, Singlemode
(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, không quản lý, Single-mode)

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, Dạng Slim, không quản lý)

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP socket

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 16 cổng với 14x10/100Base-T(X) và 2x100Base-X, đầu cắm SFP, không quản lý)

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 16 cổng với 16x10/100Base-T(X), không quản lý)

Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 18 cổng với 16x10/100Base-T(X) và 2xGigabit combo ports, đầu cắm SFP, không quản lý)

Industrial 24-port unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial 24-port unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 24 cổng với 24x10/100Base-T(X), không quản lý)

Industrial 5-port mini type unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X)

Industrial 5-port mini type unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng với 5x10/100Base-T(X), Dạng Mini, không quản lý)

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 6x10/100Base-T(X) và 2x100Base-FX, không quản lý)

Industrial 8-port mini type unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

Industrial 8-port mini type unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 8x10/100Base-T(X), dạng Mini, không quản lý)

Industrial 5-port unmanaged Ethernet switch series

Industrial 5-port unmanaged Ethernet switch series

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, không quản lý)

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch series

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch series

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, không quản lý)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket, 24VDC power input

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng với 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, nguồn cấp 24VDC, không quản lý)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng với 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng Slim, không quản lý)

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs

(Bộ chuyển mạch Ethernet Gigabit PoE chuẩn công nghiệp 8 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., nguồn vào 24VDC)

Industrial 10-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 10-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, không quản lý)

Industrial 10-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket, 24VDC power inputs

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, nguồn cấp 24VDC, không quản lý)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket, 24VDC power inputs

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng với 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E, 1x10/100/1000Base-T(X) và 1x1000Base-X, đầu cắm SFP, nguồn cấp 24VDC, dạng Slim, không quản lý)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng với 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E, 1x10/100/1000Base-T(X) và 1x1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng Slim, không quản lý)

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, dạng Slim, không quản lý)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 6 cổng với 4x10/100/1000Base-T(X) và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, dạng Slim, không quản lý)

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, dạng Slim, không quản lý)

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X), dạng Slim, không quản lý)

Industrial 10-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 10-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, không quản lý)

Industrial 5-port mini type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 5x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 5-port mini type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 5x10/100/1000Base-T(X)

(Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng với 5x10/100/1000Base-T(X), dạng Mini, không quản lý)

Industrial 10 port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) with 2x100/1000Base-X SFP port

Industrial 10 port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) with 2x100/1000Base-X SFP port

(Bộ chuyển mạch Ethernet chuẩn công nghiệp 10 cổng với 8x10/100/1000Base-T(X) và 2x100/1000Base-X, đầu cắm SFP, không quản lý)

Industrial 5-port unmanaged Gigabit Ethernet switch series

Industrial 5-port unmanaged Gigabit Ethernet switch series

(Bộ chuyển đổi Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 5 cổng, không quản lý)

 Industrial 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch series

Industrial 8-port unmanaged Gigabit Ethernet switch series

(Bộ chuyển đổi Gigabit Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng, không quản lý)

Industrial 8-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E., 24VDC power input

(Bộ chuyển mạch PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 8x10/100Base-T(X) P.S.E., nguồn vào 24VDC, không quản lý)

Industrial 8-port slim type unmanaged PoE Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) P.S.E.

(Bộ chuyển mạch PoE Ethernet chuẩn công nghiệp 8 cổng với 8x10/100Base-T(X) P.S.E., dạng Slim, không quản lý)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top