Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type 6-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 5-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 8-port Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial Slim Type Unmanaged Ethernet Switch

Industrial 10-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x1000Base-X, SFP socket

Industrial 10-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X) and 2x1000Base-X, SFP socket

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP sock

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 14x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX, SFP sock

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 16-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X)

Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with 16x10/100Base-T(X) and 2xGigabit combo ports, SFP socket

Industrial 18-port unmanaged Ethernet switch with

Industrial 24-port unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial 24-port unmanaged Ethernet switch with 24x10/100Base-T(X)

Industrial 5-port mini type unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X)

Industrial 5-port mini type unmanaged Ethernet switch with 5x10/100Base-T(X)

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 6x10/100Base-T(X) and 2x100Base-FX

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

Industrial 8-port unmanaged Ethernet switch with

Industrial 8-port mini type unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

Industrial 8-port mini type unmanaged Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 8-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E., 24VDC power inputs

Industrial 10-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket, 24VDC power inputs

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x10/100/1000Base-T(X) and 1x1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial Slim Type 5-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 8-port slim type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 10-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 10-port unmanaged Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 5-port mini type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 5x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 5-port mini type unmanaged Gigabit Ethernet switch with 5x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 6-port unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket, 24VDC power input

Industrial 6-port slim type unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 2x100/1000Base-X, SFP socket

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top