Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC

Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch, IEC
Menu

Model/Series
Description

3U CompactPCI EN50155 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI socket

3U CompactPCI EN50155 8-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI socket

3U CompactPCI EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI socket, and 4x10/100/1000Base-T(X) in RJ-45 connector

3U CompactPCI EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI socket, and 4x10/100/1000Base-T(X) in RJ-45 connector

3U CompactPCI EN50155 12-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI sockets, and 4x10/100/1000Base-T(X) in M12 connector

3U CompactPCI EN50155 16-port managed Gigabit Ethernet Switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI sockets, and 8x10/100/1000Base-T(X) in M12 connector

3U CompactPCI EN50155 16-port managed Gigabit Ethernet Switch with 8x10/100/1000Base-T(X)

3U CompactPCI EN50155 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI sockets, and 6x10/100/1000Base-T(X) with 2 Extension Ports

3U CompactPCI EN50155 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI sockets, and 6x10/100/1000Base-T(X) with 2 Extension Ports

3U CompactPCI EN50155 16-port managed Gigabit Ethernet switch with 8x10/100/1000Base-T(X) in CompactPCI sockets, and 6x10/100/1000Base-T(X) in M12 connector with 2 Extension Ports

3U CompactPCI EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

3U CompactPCI EN50155 8-port managed Ethernet switch with 8x10/100Base-T(X)

Industrial 4-port Lite-managed PCI Ethernet Switch Card

Industrial 4-port Lite-managed PCI Ethernet Switch Card

Industrial 4-port PCI e unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch card with 3x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 4-port PCI e unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch card with 3x10/100/1000Base-T(X) P.S.E. and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch card with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit PoE Ethernet switch card with 4x10/100/1000Base-T(X) P.S.E.

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit Ethernet switch card with 3x10/100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit Ethernet switch card with 3x10/100/1000Base-T(X) and 1x100/1000Base-X, SFP socket

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit Ethernet switch card with 4x10/100/1000Base-T(X)

Industrial 4-port PCIe unmanaged Gigabit Ethernet switch card with 4x10/100/1000Base-T(X)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Vương
0356879786
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Go Top