Industrial Wireless Access Point

Thiết bị mạng không dây công nghiệp, WiFi Access Points, truy cập không dây, truyền thông không dây

Industrial Wireless Access Point , 61850, IEC61850

Thiết bị mạng không dây công nghiệp| Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Industrial Wireless Access Point , 61850, IEC61850, Thiết bị mạng không dây công nghiệp, WiFi Access Points, truy cập không dây, truyền thông không dây
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Industrial Wireless Access Point chính hãng
Menu

Industrial Wireless Access Point
Model/Series
Description

Industrial IEEE 802.11 b/g/n wireless access point with 2x10/100Base-T(X)

Industrial IEEE 802.11 b/g/n wireless access point with 2x10/100Base-T(X)

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp IEEE 802.11 b/g/n với 2 cổng mạng 10/100Base-T(X))

Industrial IEEE 802.11 b/g/n wireless access point with 2x10/100Base-T(X), 1-port PoE P.D

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp IEEE 802.11 b/g/n với 2 cổng mạng 10/100Base-T(X))1 cổng PoE P.D)

Industrial IEEE 802.11 a/b/g/n high power wireless AP with 1x10/100/1000Base-T(X), PoE P.D, US band

Industrial IEEE 802.11 a/b/g/n high power wireless AP with 1x10/100/1000Base-T(X), PoE P.D

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp IEEE 802.11 a/b/g/n high power với 1x10/100/1000Base-T(X), PoE P.D)

Industrial Dual RF in IEEE 802.11 a/b/g/n Wireless Access Point with 2x10/100/1000Base-T(X)

Industrial Dual RF in IEEE 802.11 a/b/g/n Wireless Access Point with 2x10/100/1000Base-T(X)

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp Dual RF IEEE 802.11 a/b/g/n với 2x10/100/1000Base-T(X))

Model/Series
Description

Industrial outdoor IEEE 802.11 a/b/g/n wireless access point with 10/100/1000Base-T(X) PoE P.D., IP-67 grade, US band

Industrial outdoor IEEE 802.11 a/b/g/n wireless access point with 10/100/1000Base-T(X) PoE P.D., IP-67 grade

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp ngoài trời IEEE 802.11 a/b/g/n với 10/100/1000Base-T(X) PoE P.D., IP-67)

Industrial Dual Wi-Fi 6 wireless access point with 1x10/100/1000Base-T(X) and 1xSFP slot, PoE P.D., IP68 grade

Industrial Dual Wi-Fi 6 wireless access point with 1x10/100/1000Base-T(X) and 1xSFP slot, PoE P.D., IP68 grade

(Bộ thu phát không dây Dual Wi-fi 6 chuẩn công nghiệp với 1x10/100/1000Base-T(X) và 1xSFP slot, PoE P.D., IP68)

 

Model/Series
Description

Industrial EN50155 IEEE 802.11 a/b/g/n wireless access point with 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

Industrial EN50155 IEEE 802.11 a/b/g/n wireless access point with 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp EN50155 IEEE 802.11 a/b/g/n với 2x10/100/1000Base-T(X), đầu nối M12)

Industrial EN50155 Dual RF in IEEE 802.11 a/b/g/n Wireless AP with 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

Industrial EN50155 Dual RF in IEEE 802.11 a/b/g/n Wireless AP with 2x10/100/1000Base-T(X), M12 connector

(Bộ thu phát không dây chuẩn công nghiệp EN50155 Dual RF IEEE 802.11 a/b/g/n với 2x10/100/1000Base-T(X), đầu nối M12)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top