Industrial M2M Gateway

bộ chuyển đổi gateway công nghiệp, thiết bị chuyển đổi gateway công nghiệp

Bộ chuyển đổi giao thức, Industrial M2M Gateway, Industrial Gateway, IoT M2M gateway,

Bộ chuyển đổi giao thức | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

Bộ chuyển đổi giao thức, Industrial M2M Gateway, Industrial Gateway, IoT M2M gateway, bộ chuyển đổi gateway công nghiệp, thiết bị chuyển đổi gateway công nghiệp
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp Industrial M2M Gateway chính hãng
Menu

Industrial M2M Gateway
Model/Series
Description

Industrial 4G LTE Cellular M2M IoT Gateway with 4x10/100/1000Base-T(X) and 4xGigabit SFP combo ports, 2xSerial ports

Industrial 4G LTE Cellular M2M IoT Gateway with 4x10/100/1000Base-T(X) and 4xGigabit SFP combo ports, 2xSerial ports

(Bộ định tuyến IoT Gateway chuẩn công nghiệp 4G LTE với 4 cổng mạng Gigabit, 4 cổng SFP Gigabit, 2 cổng Serial RS-232/RS-422/RS-485)

Ứng dụng cho ngành điện, đạt chuẩn IEC-61850-3

Industrial 4G LTE Cellular Router with 1x10/100Base-T(X) 1x RS-232/422/485 and 2 x Digital I/O

Industrial 4G LTE Router with 1FE, 1 RS-232/422/485 and 2 DI/DO

(Bộ định tuyến chuẩn công nghiệp, 4G LTE với 1 cổng mạng 10/100Base-T(X), 1 cổng RS-232/422/485 và 2 cổng Digital I/O)

Industrial IoT LPWAN Gateway with 1x10/100Base-T(X) 1xRS-232/422/485 and 2 x Digital I/O

Industrial IEEE 802.11 b/g/n 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X) 1x RS-232/422/485 Gateway

Industrial IEEE 802.11 b/g/n 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X), 1-Port PoE P.D., 1x RS-232/422/485 Gateway

(Bộ định tuyến chuẩn công nghiệp, 4G LTE Cellular Router / Gateway hỗ trợ Wifi, 2 cổng mạng 10/100Base-T(X), 1 cổng PoE P.D, 1 cổng RS-232/422/485)

Industrial IEEE 802.11 b/g/n 4G LTE Cellular Router with 2x10/100Base-T(X) 1x RS-232/422/485 Gateway

(Bộ định tuyến chuẩn công nghiệp, 4G LTE Cellular Router / Gateway hỗ trợ Wifi, 2 cổng mạng 10/100Base-T(X), 1 cổng RS-232/422/485)

Industrial IoT LTE Gateway with IEEE 802.11 b/g/n and 2x10/100Base-T(X), 1xRS-232/422/485 ports

Industrial IoT LTE Gateway with Dual SIM, IEEE 802.11 b/g/n and 2x10/100Base-T(X), 1xRS-232/422/485 ports, 1-port PoE P.D

(Bộ định tuyến chuẩn công nghiệp, IoT LTE Router / Gateway hỗ trợ Dual SIM card, Wifi, 2 cổng mạng 10/100Base-T(X), 1 cổng PoE P.D, 1 cổng RS-232/422/485)

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh doanh
Ms. Tuyền
0972066416
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top