M-Series Cables

M-Series Cables

M-Series Cables

M-Series Cables | Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân

M-Series Cables ,Oringnet, switch oring, switch công nghiệp, bộ chuyển mạch, industrial switch, 61850, IEC61850, oringvietnam, oring việt nam, hoàng vân, công ty hoàng vân, hoangvanco, soatvetudong, soát vé tự động, switch taiwan, taiwan, việt nam, vietnam, switch poe, switch
Công ty TNHH Công Nghệ và Tin học Hoàng Vân chuyên cung cấp M-Series Cables chính hãng
Menu

Model/Series
Description

4-pin M12 Male Assembled Plug, Soldering type, D-coding

5-pin M12 Male Assembled Plug, Screw type, A-coding, right angled

8-pin M12 Female Assembled Plug, Soldering type, A-coding

4-pin M12 Male Assembled Plug, Soldering type, D-coding

4-pin M12 Male Assembled Plug, IDC type, D-coding

5-pin M12 Female Assembled Plug, Soldering type, A-coding

5-pin M12 Female Assembled Plug, IDC type, A-coding

5-pin M12 Male Assembled Plug, Soldering type, A-coding

5-pin M12 Male Assembled Plug, IDC type, A-coding

8-pin M12 Female Assembled Plug, IDC type, A-coding

8-pin M12 Male Assembled Plug, Soldering type, A-coding

8-pin M12 Male Assembled Plug, IDC type, A-coding

5-pin M23 Male Assembled Plug, Soldering type, A-coding

8-pin M12 Male to 8-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 10m, A-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 10m, A-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable,10m, D-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 30m, A-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 30m, D-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Male IP-67 Ethernet Cable, 3m, A-coding

4-pin M12 Male to 4-pin M12 Male IP-67 Ethernet Cable, 3m, D-coding

4-pin M12 Male to RJ45 plug Ethernet Cable, 3m, A-coding

4-pin M12 Male to RJ45 Plug Ethernet Cable, 3m, D-coding

5-pin M12 Male to Tin-plated Bare Wire Power Cable, 3m, A-coding

5-pin M12 Male to 5-pin M12 Female IP-67 Cable, 10m, A-coding

5-pin M12 Male to 5-pin M12 Female IP-67 Cable, 30m, A-coding

5-pin M12 Male to DB9 console Cable, 3m, A-coding

8-pin M12 Male to 8-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 10m, A-coding

8-pin M12 Male to 8-pin M12 Female IP-67 Ethernet Cable, 30m, A-coding

8-pin M12 Male to 8-pin M12 Male IP-67 Ethernet Cable, 3m, A-coding

8-pin M12 Male to RJ45 plug Ethernet Cable, 3m, A-coding

5-pin M23 Male to Tin-plated Bare Wire Power Cable, 3m, A-coding

Icon Facebook
Kinh Doanh
Ms. Diễm
0839358385
Kinh Doanh
Mr. Hùng
0912410533
Kỹ thuật
Mr. Thiên
0386967576
Kỹ thuật
Mr. Trung
0917727008
Kỹ thuật
Mr. Thông
0916202479
Go Top